ריקוע פסוקים לספר תורה

על חלקו החיצוני של התיק ניתן להנציח שמות או פסוקים באותיות בולטות מצופות זהב טהור עבודת יד אומנותית.