כיפת הנצחה לספר תורה

כיפת הנצחה לספר תורה

כיפת הנצחה לספר תורה

 

כיפת הנצחה לספר תורה

כיפת הנצחה לספר תורה

כיפת הנצחה לספר תורה

 

ריקוע פסוקים לספר תורה מק"ט 701

ריקוע פסוקים לספר תורה מק"ט 701

ריקוע הקדשה לספר תורה

מק"ט 701

ריקוע הנצחה לספר תורה מק"ט 703

ריקוע הנצחה לספר תורה מק"ט 703

ריקוע הנצחה לספר תורה

מק"ט 703

אצבע לספר תורה מק"ט 601

אצבע לספר תורה מק"ט 601

אצבע לספר תורה

מק"ט 601