מק"ט 301 – ראש ירושלים הבנויה

מק"ט 301 – ראש ירושלים הבנויה

ראש לספר תורה דגם ירושלים הבנויה

מק"ט 301

הראש האומנותי ביותר לספר תורה המעוצב בתלת מימד אמיתי של חומות ירושלים ומעליהם מראה ירושלים בתפארתה

על שלל בתי כנסת עתיקים ומבואות העיר העתיקה והכותל המערבי.

בחלקו העליון של הראש מופיע בית המקדש במתכונתו ומעליו כתר מלכות. 

דגמים נוספים  שיכולים לעניין אותך :

מק"ט 301 – ראש ירושלים הבנויה

מק"ט 301 – ראש ירושלים הבנויה

הראש האומנותי ביותר לספר תורה המעוצב בתלת מימד אמיתי של חומות ירושלים ומעליהם מראה ירושלים בתפארתה על שלל בתי כנסת עתיקים ומבואות העיר העתיקה והכותל המערבי. בחלקו העליון של הראש מופיע בית המקדש במתכונתו ומעליו כתר מלכות.

מק"ט 302 – ראש חדש! מגדל דוד

מק"ט 302 – ראש חדש! מגדל דוד

ראש מיוחד לספר תורה המעוצב בתלת מימד אמיתי של חומות ירושלים ומעליהם ירושלים בתפארתה על שלל בתי כנסת עתיקים ומבואות העיר העתיקה.
בחלקו העליון של הראש מופיע כתר מלכות.

מק"ט 302 – ראש חדש! מגדל דוד

מק"ט 302 – ראש חדש! מגדל דוד

ראש לספר תורה דגם מגדל דוד

מק"ט 302

ראש מיוחד לספר תורה המעוצב בתלת מימד אמיתי של חומות ירושלים ומעליהם ירושלים בתפארתה

על שלל בתי כנסת עתיקים ומבואות העיר העתיקה.

בחלקו העליון של הראש מופיע כתר מלכות. 

דגמים נוספים  שיכולים לעניין אותך :

מק"ט 301 – ראש ירושלים הבנויה

מק"ט 301 – ראש ירושלים הבנויה

הראש האומנותי ביותר לספר תורה המעוצב בתלת מימד אמיתי של חומות ירושלים ומעליהם מראה ירושלים בתפארתה על שלל בתי כנסת עתיקים ומבואות העיר העתיקה והכותל המערבי. בחלקו העליון של הראש מופיע בית המקדש במתכונתו ומעליו כתר מלכות.

מק"ט 302 – ראש חדש! מגדל דוד

מק"ט 302 – ראש חדש! מגדל דוד

ראש מיוחד לספר תורה המעוצב בתלת מימד אמיתי של חומות ירושלים ומעליהם ירושלים בתפארתה על שלל בתי כנסת עתיקים ומבואות העיר העתיקה.
בחלקו העליון של הראש מופיע כתר מלכות.

מק"ט 303 – ראש שבעת המינים

מק"ט 303 – ראש שבעת המינים

ראש לספר תורה דגם שבעת המינים

מק"ט 303

ראש מיוחד לספר תורה המעוצב בתלת מימד אמיתי של שבעת המינים ומגן דוד.

בחלקו העליון של הראש מופיע כתר מלכות.

דגמים נוספים  שיכולים לעניין אותך :

מק"ט 301 – ראש ירושלים הבנויה

מק"ט 301 – ראש ירושלים הבנויה

הראש האומנותי ביותר לספר תורה המעוצב בתלת מימד אמיתי של חומות ירושלים ומעליהם מראה ירושלים בתפארתה על שלל בתי כנסת עתיקים ומבואות העיר העתיקה והכותל המערבי. בחלקו העליון של הראש מופיע בית המקדש במתכונתו ומעליו כתר מלכות.

מק"ט 302 – ראש חדש! מגדל דוד

מק"ט 302 – ראש חדש! מגדל דוד

ראש מיוחד לספר תורה המעוצב בתלת מימד אמיתי של חומות ירושלים ומעליהם ירושלים בתפארתה על שלל בתי כנסת עתיקים ומבואות העיר העתיקה.
בחלקו העליון של הראש מופיע כתר מלכות.

מק"ט 304 – ראש עיטורים

מק"ט 304 – ראש עיטורים

ראש לספר תורה דגם עיטורים

מק"ט 304

ראש לספר תורה עדין ומיוחד. מעוטר עם פרחים.

מצופה כסף וזהב טהור. 

דגמים נוספים  שיכולים לעניין אותך :

מק"ט 301 – ראש ירושלים הבנויה

מק"ט 301 – ראש ירושלים הבנויה

הראש האומנותי ביותר לספר תורה המעוצב בתלת מימד אמיתי של חומות ירושלים ומעליהם מראה ירושלים בתפארתה על שלל בתי כנסת עתיקים ומבואות העיר העתיקה והכותל המערבי. בחלקו העליון של הראש מופיע בית המקדש במתכונתו ומעליו כתר מלכות.

מק"ט 302 – ראש חדש! מגדל דוד

מק"ט 302 – ראש חדש! מגדל דוד

ראש מיוחד לספר תורה המעוצב בתלת מימד אמיתי של חומות ירושלים ומעליהם ירושלים בתפארתה על שלל בתי כנסת עתיקים ומבואות העיר העתיקה.
בחלקו העליון של הראש מופיע כתר מלכות.

מק"ט 305 – ראש פרחים חלק

מק"ט 305 – ראש פרחים חלק

ראש לספר תורה דגם ראש פרחים חלק

מק"ט 305

ראש לספר תורה עדין ומיוחד. מעוטר עם פרחים.

מצופה כסף וזהב טהור. 

דגמים נוספים  שיכולים לעניין אותך :

מק"ט 301 – ראש ירושלים הבנויה

מק"ט 301 – ראש ירושלים הבנויה

הראש האומנותי ביותר לספר תורה המעוצב בתלת מימד אמיתי של חומות ירושלים ומעליהם מראה ירושלים בתפארתה על שלל בתי כנסת עתיקים ומבואות העיר העתיקה והכותל המערבי. בחלקו העליון של הראש מופיע בית המקדש במתכונתו ומעליו כתר מלכות.

מק"ט 302 – ראש חדש! מגדל דוד

מק"ט 302 – ראש חדש! מגדל דוד

ראש מיוחד לספר תורה המעוצב בתלת מימד אמיתי של חומות ירושלים ומעליהם ירושלים בתפארתה על שלל בתי כנסת עתיקים ומבואות העיר העתיקה.
בחלקו העליון של הראש מופיע כתר מלכות.